Interviu SC Popeci Utilaj Greu SA

1. Doamna Manolea Carmen, din câte
ştim, SC POPECI UTILAJ GREU SA a fost fondată
în anul 1975 devenind societate pe acţiuni cu
capital integral privat în anul 2002. Ar trebui să
credem că decizia de a implementa şi certifica
un sistem de management integrat calitate-
mediu-sănătate şi securitate ocupaţională în
firma dumneavoastră se datorează faptului că
S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. este firma
reprezentativă a GRUPULUI POPECI ?
R: Da, S.C. POPECI UTILAJ GREU
S.A. este nucleul GRUPULUI POPECI, cu
tradiţie în domeniul asigurării calităţii încă
din 1984-conform AQ-04 standard canadian,
urmat de implementarea şi certificarea
managementului calităţii în 1995 conform ISO
9001, concretizându-se în implmentarea şi
certificarea managementului integrat calitate-
mediu-sănătate şi securitate ocupaţională în
vara anului 2008.
2. Am remarcat că sunteţi unul dintre
managerii care înţeleg importanţa unei certificări
aşa cum o demonstrează cele 5 certificate
obţinute până în prezent. Care sunt avantajele
aduse de aceste certificări pentru compania
dumneavoastră ?
R: Certificarea managementului
integrat cât şi a unor domenii de activitate, au
condus la obţinerea unei imagini mai bune a
organizaţiei în mediul de afaceri, la câştigarea
încrederii clienţilor şi dovedirea că dispunem de
capabilitatea de a respecta cerinţele.
3. Pentru certificarea sistemelor de
management de mediu şi al sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale aţi optat pentru Mişcarea Română
pentru Calitate, organizaţie acreditată RENAR
cu 3 ani în urmă. Ce v-a determinat să faceţi
această alegere ?
R: Alegerea am făcut-o în urma evaluării
ofertelor, Mişcarea Română pentru Calitate
obţinând punctajul cel mai mare. Notele
maxime s-au obţinut pentru faptul că este
acreditată RENAR, promtitudinea răspunsului la
cererea noastră de ofertă, oferta şi procedura
de certificare mai avantajoasă decât alte
organisme, precum şi modul de comunicare
eficient având în verdere că sediul organizaţiei
este în Craiova.
4.Care este explicaţia faptului că S.C.
POPECI UTILAJ GREU S.A. a recunoscut
necesitatea acordării de importanţă protejării
mediului înconjurător prin implementarea şi
certificarea sistemului de management de
mediu, chiar dacă nu s-a confruntat cu probleme
majore în acest domeniu ?
R: Întradevăr, având în vedere domeniul
nostru de activitate, noi nu ne confruntăm
cu probleme majore în privinţa protecţiei
mediului, dar trăind într-o economie de piaţă,
unde competiţia este din ce în ce mai strânsă,
calitatea-mediul-sănătatea, constituie principalii
factori responsabili pentru eficienţa economică,
eficacitatea şi îmbunătăţirea imaginii şi reputaţiei
organizaţiei.
5. S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A.
este una dintre firmele cu preocupări privind
mediul înconjurător. Care sunt principalele
politici de mediu care conduc către asemenea
rezultate?
R: S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A.
adoptă o politică managerială de organizare
şi gestionare sistematică pentru diminuarea
impactului asupra mediului şi creşterea calităţii
vieţii prin:
- automonitorizarea apelor uzate şi a
zgomotului
- crearea unei infrastructuri şi a unei
logistici de colectare selectivă a deşeurilor
- reducerea consumului de energie, apă
şi gaze
- reducerea şi optimizarea utilizării
materiilor prime
- crearea în cadrul incintei de spaţii verzi
şi în afara ei a unui parc de joacă pentru copii
6. Ca urmare a implementării şi
certificării sistemului de management de mediu,
S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. a identificat
aspectele de mediu asociate activitatilor sale.
Ne puteţi spune care sunt riscurile asociate
impacturilor de mediu specifice sectorului in
care activati precum şi modul cum ţineţi sub
control impactul potential asupra mediului ?
R: Dintre potenţialele riscuri asociate
impacturilor de mediu pot să menţionez: apele
uzate rezultate din procesul de producţie,
emisiile de gaze şi pulberi de la sudarea şi
vopsirea subansamblelor, scurgeri accidentale
de ulei de la instalaţiile hidraulice ale maşinilor
unelte, zgomot.
În acest sens am luat o serie de măsuri pentru
ţinerea sub control a acestor potenţiale riscuri,
prin monitorizarea internă în laboratoarele
proprii a apelor uzate şi a zgomotului, prin
folosirea materialelor biodegradabile în cazul
scurgerilor de ulei şi prin monitorizarea externă
a emisiilor de gaze şi pulberi cu firme autorizate.
Toate rezultatele sunt înregistrate de către
responsabilul managementului de mediu şi
raportate lunar la Agenţia de Mediu.
7. Ţinând cont că a trecut deja un an
de la certificarea sistemului de management
de mediu care credeţi că sunt beneficiile reale
aduse de această certificare ?
R: Certificarea reprezintă un atu al
credibilităţii organizaţiei pe piaţa internă şi
externă.Beneficiile constau în îmbunătăţirea
performanţei de mediu, conformarea cu legislaţia
din domeniu, păstrarea şi îmbunătăţirea imaginii
organizaţiei.
8. Implementarea şi certificarea unui
sistem de management înseamnă şi profit?
R: Sistemul managementului integrat
este o unealtă esenţială pentru organizaţiile
de succes şi reprezintă una dintre cele mai
importante responsabilităţi ale unui manager. El
este conceput pentru a furniza un suport durabil
şi sustenabil afacerii.
O implementare corectă a unui
astfel de sistem calibrat pe nevoia şi cultura
organizaţională, poate aduce un profit important
părţilor interesate manager – client – angajat.
9. În România sunt foarte multe firme
care nu ştiu cum să gestioneze problematica
protejării mediului într-o manieră durabilă şi, ca
urmare, se confruntă acum cu probleme majore
privind poluarea. De ce credeţi că se întâmpla
acest lucru?
R: Din lipsa unui proiect de implementare
şi certificare a managementului de mediu, a
stabilirii unui program, a politicilor şi obiectivelor
de mediu
.
De asemenea, cred că lipsa instruirilor
privind poluarea şi conştientizarea riscurilor de
mediu duc la crearea acestor probleme.
10. Cum vede SC POPECI UTILAJ
GREU SA promovarea prevenirii riscurilor
asociate impacturilor de mediu în economie?
R: Promovarea prevenirii riscurilor
asociate impacturilor de mediu se poate realiza
prin alinierea la standardele europene şi
conformarea cu cerinţele legale. Pentru aceasta
în economie ( şi aici mă refer în toate domeniile),
trebuie să existe o gândire de modernizare şi
retehnologizare a proceselor şi instalaţiilor.
Noi aşa am reuşit, deviza noastră este ”
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ “
Domnule director, vă mulţumesc pentru
amabilitate!
sursa: www.calitate-mediu.ctcc.ro