Proiect POS_CCEE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

                                                         co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
                                                                     „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Craiova, 02.05.2013:

SC POPECI UTILAJ GREU SA din Craiova anunţă sfârșitul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare cu scopul cresterii competitivitatii prin cercetare si inovare la SC Popeci Utilaj Greu SA Craiova”
SC POPECI UTILAJ GREU SA cu sediul în Craiova, Str. Tehnicii, nr.1, cod 200440, jud. Dolj, va sfârși, începând cu data de 15.04.2013, proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare cu scopul creşterii competitivităţii prin cercetare şi inovare la SC Popeci Utilaj Greu SA Craiova”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 332 din 14.07.2011, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).Valoarea totală a proiectului a fost de 7.029.910,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 2.794.355 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 2.319.314,65 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din  bugetul naţional a fost de 475.040,35 lei, iar  valoarea neeligibilă a proiectului a fost de 1.441.200 lei.
Proiectul s-a implementat în localitatea Craiova, pe o durată de 22 luni.

Obiectivul general al proiectului este creşterea productivităţii companiei SC Popeci Utilaj Greu SA Craiova, în vederea reducerii decalajelor faţă de celelalte state ale comunităţii europene şi creşterea competitivităţii pe piaţa internă şi externă prin cercetare şi dezvoltare tehnologică.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Manager Proiect – Ing. Constantin Marin

Tel. 0251-435100,

Fax: 0251-438153
e-mail: constantin.marin@popeci.ro